Image ผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศนิวซีแลนด์
วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559
- ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์... Read More...
Image ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการ
วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559
- ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
  - ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศพาทีสร้างสรรค์ระดับประเทศ
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 4.00) ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารโรงเรียน... Read More...
Image กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชัั้นม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2559
  -  กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น... Read More...
Image หนังสือ/เอกสารประกอบ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2559
  - หนังสือ/เอกสารประกอบ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู...... Read More...
Image ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2559
  - ตารางการใช้ห้องเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1... Read More...
Image ตารางสอนคุณครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2559
ตารางสอนคุณครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา... Read More...
Image ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2559
วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 1... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 รุ่น 118 ปี
วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2559
  - ภาพกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการแข่งขัน "บาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตร ครั้้งที่ 11"
วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขัน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานโรงเรียน "ขอนแก่นวิทยายน" 11 กุมภาพันธ์ 2559
วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน... Read More...
priminister
teacher1 59
student1 59
room2
 gradeonline
 
khonkaen1
 obec
 kruthai

 

 

 

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic