Image ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลคำคม, โครงการก้าวไกลอาเซียนและทักษะภาษาไทย
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีกับ... Read More...
Image นักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศคำคม ระดับภูมิภาค
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการสอบวิชาวิทยาศาสตร์
วันเสาร์, 23 กรกฎาคม 2559
  - นักเรียนรับเกียรติบัตรหน้าเสาธง... Read More...
Image ประกาศเรื่องปิดโรงเรียนชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559
  -  ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image แจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
วันอาทิตย์, 20 พฤศจิกายน 2559
  -  กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image Download เอกสารการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559
  - ประกาศจากกลุ่มกิจการนักเรียน... Read More...
Image ประกาศจากงานวัดผล เรื่องการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559
วันพุธ, 26 ตุลาคม 2559
  - ประกาศจากงานวัดผล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2559
  - ตารางการใช้ห้องเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2... Read More...
Image ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
   - ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา... Read More...
Image ภาพกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณะคุณครูอาวุโส... Read More...
Image ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1 ระบบ
วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559
  - ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ประกาศสอบราคาจ้างสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙, ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙
วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559
  - ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเรื่องกำหนดปฏิทินการรับสิทธิ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2559
วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเรื่องกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
stu259
teacher259
room259
 gradeonline
Onet
visit stu59
car vichakarn159
khonkaen1
obec
วิดีทัศน์ละครประวัติศาสตร์
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

 

 

 

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic