Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
  - ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศพาทีสร้างสรรค์ระดับประเทศ
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 4.00) ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศคำคม และ Crossword Game
วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
- ภาพกิจกรรม... Read More...
Image ประกาศผลการประกวดภาพปกสมุดสัญลักษณ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
วันพุธ, 12 สิงหาคม 2558
  - ประกาศผลการประกวดภาพปกสมุด... Read More...
Image ประกาศรายชื่อนักเรียนต้นแบบ ภาคเรียนที่ 1/2558
วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558
-กลุ่มกิจการนักเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนต้นแบบ... Read More...
Image ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา (The best of Social studies III))
วันเสาร์, 25 กรกฎาคม 2558
-กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... Read More...
Image ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2558
-ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558... Read More...
Image ขอเชิญชวนนักเรียนประกวดปกสมุดสัญลักษณ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2558
-กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมคณะผู้บริการ คณะครูและนักเรียน ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2558
  - ภาพกิจกรรมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันอาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558
  - ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2558
วันอาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558
  - ภาพกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2558... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันอาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558
  - ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ... Read More...
Image ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณต่อพ่วง
วันพุธ, 05 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องสอบราคาซื้อ... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2558
คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ 134/2558... Read More...
Image ประกาศโรงเรียน เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษเฉพาะชั้น ม.1 และม.4
วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558
- ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
mother2
 
 
google stu
 
bangkok
khonkaen25
kruthai2

 

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet  
05-ksp 12-thaiteacher  09-true afs
enttrong  dekdee  contest  unigang