Image นักเรียนรับรางวัลได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการสอบวิชาวิทยาศาสตร์
วันเสาร์, 23 กรกฎาคม 2559
  - นักเรียนรับเกียรติบัตรหน้าเสาธง... Read More...
Image 7 สิงหา ร่วมกันออกเสียงประชามติ ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
วันอังคาร, 19 กรกฎาคม 2559
- 7 สิงหาคม  ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง... Read More...
Image Download เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2559
  - Download เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน... Read More...
Image ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559
  - ตารางสอบกลางภาค สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3... Read More...
Image ประกาศโรงเรียนเรื่อง การประกวดปกสมุดสัญลักษณ์ขอนแก่นวิทยายน
วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2559
  - ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา The Best of Social ปีการศึกษา 2559
วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2559
  - ประกาศผังที่นั่งสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา (The... Read More...
Image ภาพกิจกรรม วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
วันเสาร์, 23 กรกฎาคม 2559
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย... Read More...
Image พิธีไหว้ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2559
วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2559
   - ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมคณะครู บุคลากรและนักเรียน บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2559
  - ภาพกิจกรรม คณะครู บุคลากรและนักเรียน... Read More...
Image ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
ppp
mid1 59
visit stu59
car vichakarn159
teacher1 59
student1 59
room2
khonkaen1
obec
kruthai

 

 

 

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic