Image ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการ
วันอังคาร, 26 มกราคม 2559
- ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
  - ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศพาทีสร้างสรรค์ระดับประเทศ
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 4.00) ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารโรงเรียน... Read More...
Image ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ The Best of Science ครั้งที่ 10
วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ The Best of Science ครั้งที่ 10 ... Read More...
Image กำหนดการกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน "ขอนแก่นวิทยายน" 118 ปี
วันอาทิตย์, 31 มกราคม 2559
- กำหนดการกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน... Read More...
Image ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2559
วันอังคาร, 26 มกราคม 2559
- โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น... Read More...
Image ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบแข่งขันโครงการ The Best of Science ครั้งที่ 10
วันศุกร์, 22 มกราคม 2559
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์... Read More...
Image ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการสอบแข่งขันโครงการ E-SARN MATH TOP TEN ปี 2558
วันอังคาร, 19 มกราคม 2559
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของขวัญวันเกิดแก่คุณครู
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-ยุวกาชาด... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นม.1และม.2
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันอังคาร, 26 มกราคม 2559
  - ภาพกิจกรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยงานแนะแนว... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน
วันศุกร์, 29 มกราคม 2559
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ The Best of Science ครั้งที่ 10
วันศุกร์, 22 มกราคม 2559
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ปีการศึกษา 2558
วันศุกร์, 18 ธันวาคม 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image ประกาศโรงเรียน เรื่อง การสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
วันอาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
listname esarnmath
bestofscience58
tab student2 58
tab teacher2 58
para2 58
khonkaen1
 obec
 kruthai

 

 

 

Facebook โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic