Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
  - ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศพาทีสร้างสรรค์ระดับประเทศ
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 4.00) ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศคำคม และ Crossword Game
วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
- ภาพกิจกรรม... Read More...
Image ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โครงการ E-SARN MATH TOP TEN
วันพฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2558
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์... Read More...
Image ภาระงานนักเรียนชั้นม.1-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 2/2558
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
-ภาระงานนักเรียนชั้น ม.1-ม.6  ภาคเรียนที่ 2/2558... Read More...
Image ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2558
-ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 2... Read More...
Image ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด)
วันเสาร์, 14 พฤศจิกายน 2558
  - ตารางการใช้ห้องเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2... Read More...
Image ตารางสอนคุณครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด)
วันเสาร์, 14 พฤศจิกายน 2558
ตารางสอนคุณครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558... Read More...
Image ภาพกิจกรรมกฐินสามัคคีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2558
- ภาพกิจกรรมกฐินสามัคคีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช
วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2558
  - ภาพกิจกรรมคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมงานมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 14 กันยายน 2558
  - ภาพกิจกรรมงานมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ... Read More...
Image ประกาศโรงเรียน เรื่อง การสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
วันอาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2558
คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ 171/2558... Read More...
tab student2 58
tab teacher2 58
para2 58
khonkaen1
 obec
 kruthai

 

 

 

Facebook โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic