Image มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 4.00) ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศคำคม และ Crossword Game
วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
- ภาพกิจกรรม... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์
วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
- ภาพกิจกรรม... Read More...
Image ขอเชิญโรงเรียนร่วมแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกมและครอสเวิร์ดเอ-แมทต์
วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558
-โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอเชิญชวนโรงเรียนสังกัด... Read More...
Image ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558
  -ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่... Read More...
Image ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วันอาทิตย์, 07 มิถุนายน 2558
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์... Read More...
Image ประกาศจากโครงการธนาคารความดี กลุ่มกิจการนักเรียน
วันอาทิตย์, 07 มิถุนายน 2558
  - กลุ่มกิจการนักเรียน โครงการธนาคารความดี... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์... Read More...
Image ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วันจันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2558
  - ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์... Read More...
Image ประกาศโรงเรียน เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษเฉพาะชั้น ม.1 และม.4
วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558
- ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
วันพุธ, 03 มิถุนายน 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานบริหารฯ
วันพุธ, 03 มิถุนายน 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
12kkw
khonkaen25
 kruthai2

 

Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet  
05-ksp 12-thaiteacher  09-true afs
enttrong  dekdee  contest  unigang