Image นักเรียนรับเกียรติบัตร โครงการ KKW Math Top Ten
Sunday, 23 November 2014
  ภาพผลงานนักเรียนรับเกียรติบัตร โครงการ KKW Math Top Ten... Read More...
Image นักเรียน EP รับเกียรติบัตร English Proficiency สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
Sunday, 23 November 2014
  ภาพผลงานนักเรียนรับเกียรติบัตร English Proficiendy... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ
Saturday, 25 October 2014
  ภาพนักเรียนและครู... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
Saturday, 25 October 2014
  นายพชรพล เหลืองรัตนา และ นายปฏิภาณ ศิวกุล... Read More...
Image ภาระงานนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2557
Tuesday, 16 December 2014
  -ภาระงานนักเรียนชั้นม.1-ม.6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา... Read More...
Image ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557
Tuesday, 16 December 2014
  -ตารางสอบกลางภาค นักเรียนชั้นม.1-ม.3  ภาคเรียนที่ 2... Read More...
Image ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557
Saturday, 22 November 2014
  - ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ... Read More...
Image ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
Wednesday, 19 November 2014
  - ตารางการใช้ห้องเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
Sunday, 23 November 2014
- ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557... Read More...
Image ภาพกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
Saturday, 25 October 2014
ภาพกิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
Saturday, 25 October 2014
  ภาพกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน... Read More...
Image ประกาศโรงเรียน เรื่องการปิดการเรียนการสอน
Friday, 12 December 2014
  - ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีถวายพระพรฯ
Tuesday, 02 December 2014
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณามอบเสื้อเกียรติยศ
Wednesday, 08 October 2014
- ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image ประกาศเรื่อง การสอบแก้ตัวของนักเรียน
Friday, 19 September 2014
- ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การสอบแก้ตัว... Read More...
12kkw
timetable stu
timetab teacher
 cropped-banner64
 sakon
header sm-kkn
 h spm  h spt
  kruthai
 

Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet  
05-ksp 12-thaiteacher  09-true afs
enttrong  dekdee  contest  unigang