Image เด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม รับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิค
Monday, 22 December 2014
  - ผลงานนักเรียน เด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม นักเรียน... Read More...
Image นักเรียนรับเกียรติบัตร โครงการ KKW Math Top Ten
Sunday, 23 November 2014
  ภาพผลงานนักเรียนรับเกียรติบัตร โครงการ KKW Math Top Ten... Read More...
Image นักเรียน EP รับเกียรติบัตร English Proficiency สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
Sunday, 23 November 2014
  ภาพผลงานนักเรียนรับเกียรติบัตร English Proficiendy... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ
Saturday, 25 October 2014
  ภาพนักเรียนและครู... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
Saturday, 25 October 2014
  นายพชรพล เหลืองรัตนา และ นายปฏิภาณ ศิวกุล... Read More...
Image การรับสมัครบริษัทประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่สำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
Sunday, 01 February 2015
- กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image The Best of Science IX KKW ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
Tuesday, 27 January 2015
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์... Read More...
Image การอนุโลมให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพลศึกษา
Friday, 16 January 2015
  - ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
Tuesday, 13 January 2015
  - ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558... Read More...
Image ภาระงานนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2557
Tuesday, 16 December 2014
  -ภาระงานนักเรียนชั้นม.1-ม.6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา... Read More...
Image ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
Tuesday, 23 December 2014
  - ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (International Anti-Corruption Day, 2014)... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการต้อนรับและแสดงความยินดี ด.ช.กันตพงศ์ โคตรชุม
Thursday, 18 December 2014
- ภาพกิจกรรมการต้อนรับและแสดงความยินดี... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
Sunday, 23 November 2014
- ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557... Read More...
Image ภาพกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
Saturday, 25 October 2014
ภาพกิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค
Monday, 22 December 2014
  - คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image ประกาศโรงเรียน เรื่องการปิดการเรียนการสอน
Friday, 12 December 2014
  - ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีถวายพระพรฯ
Tuesday, 02 December 2014
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณามอบเสื้อเกียรติยศ
Wednesday, 08 October 2014
- ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
12kkw
timetable stu
timetab teacher
 cropped-banner64
 sakon
header sm-kkn
 h spm  h spt
  kruthai
 

Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet  
05-ksp 12-thaiteacher  09-true afs
enttrong  dekdee  contest  unigang