Image ภาระงานนักเรียนชั้นม.1-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 1/2558
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558
-ภาระงานนักเรียนชั้นม.1  ภาคเรียนที่ 1/2558... Read More...
Image ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2558
  - ตารางการใช้ห้องเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1... Read More...
Image ตารางสอนคุณครู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2558
  - ตารางสอนคุณครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่... Read More...
Image ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2558
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2558
  -ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้น... Read More...
Image ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วันจันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2558
  - ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธิปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.6 รุ่น 117 ปี
วันศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2558
- ภาพกิจกรรม... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557
วันอาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2558
  - ภาพกิจกรรม... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานบริหารฯ
วันพุธ, 03 มิถุนายน 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2558
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
12kkw
khonkaen25
 kruthai2

 

Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet  
05-ksp 12-thaiteacher  09-true afs
enttrong  dekdee  contest  unigang