Image นักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศคำคม ระดับภูมิภาค
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการสอบวิชาวิทยาศาสตร์
วันเสาร์, 23 กรกฎาคม 2559
  - นักเรียนรับเกียรติบัตรหน้าเสาธง... Read More...
Image 7 สิงหา ร่วมกันออกเสียงประชามติ ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
วันอังคาร, 19 กรกฎาคม 2559
- 7 สิงหาคม  ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง... Read More...
Image Download เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2559
  - Download เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน... Read More...
Image ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559
  - ตารางสอบกลางภาค สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3... Read More...
Image ประกาศโรงเรียนเรื่อง การประกวดปกสมุดสัญลักษณ์ขอนแก่นวิทยายน
วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2559
  - ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา The Best of Social ปีการศึกษา 2559
วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2559
  - ประกาศผังที่นั่งสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา (The... Read More...
ภาพกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 พรรษา
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
   ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์... Read More...
Image ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
   - ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา... Read More...
Image ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
ppp
mid1 59
visit stu59
car vichakarn159
teacher1 59
student1 59
room2
khonkaen1
obec
kruthai

 

 

 

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic