Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
  - ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศพาทีสร้างสรรค์ระดับประเทศ
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 4.00) ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศคำคม และ Crossword Game
วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
- ภาพกิจกรรม... Read More...
Image ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา (The best of Social studies III))
วันเสาร์, 25 กรกฎาคม 2558
-กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... Read More...
Image ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2558
-ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558... Read More...
Image ขอเชิญชวนนักเรียนประกวดปกสมุดสัญลักษณ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2558
-กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ขอเลื่อนการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกมและครอสเวิร์ดเอ-แมทต์
วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2558
-ตามที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ขอเชิญโรงเรียนร่วมแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกมและครอสเวิร์ดเอ-แมทต์
วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558
-โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอเชิญชวนโรงเรียนสังกัด... Read More...
Image ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันอาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558
  - ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2558
วันอาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558
  - ภาพกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2558... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันอาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558
  - ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558
วันอาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558
  - ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2558
คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ 134/2558... Read More...
Image ประกาศโรงเรียน เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษเฉพาะชั้น ม.1 และม.4
วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558
- ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
วันพุธ, 03 มิถุนายน 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานบริหารฯ
วันพุธ, 03 มิถุนายน 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
12kkw
tabbtaple
googleapp
olimpic kku
bangkok
khonkaen25
kruthai2

 

Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet  
05-ksp 12-thaiteacher  09-true afs
enttrong  dekdee  contest  unigang