Image ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลคำคม, โครงการก้าวไกลอาเซียนและทักษะภาษาไทย
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีกับ... Read More...
Image นักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศคำคม ระดับภูมิภาค
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการสอบวิชาวิทยาศาสตร์
วันเสาร์, 23 กรกฎาคม 2559
  - นักเรียนรับเกียรติบัตรหน้าเสาธง... Read More...
Image ประกาศด่วนเรื่องเลื่อนการดูผลการเรียนของนักเรียน เป็นวันที่ 10 ตุลาคม 2559
วันพุธ, 05 ตุลาคม 2559
- ประกาศด่วนจากงานวัดผลโรงเรียนสำหรับนักเรียน... Read More...
Image ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
วันพฤหัสบดี, 15 กันยายน 2559
- ตารางสอบปลายภาค นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2559... Read More...
Image กำหนดการงานมหกรรมทักษะวิชาการสังคมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์, 04 กันยายน 2559
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... Read More...
Image ประกาศผลสอบโครงการ KKW MATH TOP TEN 2559
วันอังคาร, 30 สิงหาคม 2559
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์... Read More...
Image ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
   - ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา... Read More...
Image ภาพกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณะคุณครูอาวุโส... Read More...
Image ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเรื่องกำหนดปฏิทินการรับสิทธิ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2559
วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเรื่องกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559
  คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ 209/2559 เรื่อง... Read More...
Image ประกาศผลการเลือกผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2559
  - ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
posn2
Onet
visit stu59
car vichakarn159
teacher1 59
student1 59
room2
khonkaen1
obec
วิดีทัศน์ละครประวัติศาสตร์
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

 

 

 

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic