Black Ribbon
Image ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลคำคม, โครงการก้าวไกลอาเซียนและทักษะภาษาไทย
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีกับ... Read More...
Image นักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศคำคม ระดับภูมิภาค
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการสอบวิชาวิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - นักเรียนรับเกียรติบัตรหน้าเสาธง... Read More...
Image ระเบียบการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ห้องคู่ขนาน)ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2560
ระเบียบการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ห้องคู่ขนาน)... Read More...
Image ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
   - ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา... Read More...
Image ภาพกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
  - ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณะคุณครูอาวุโส... Read More...
Image ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน
วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560
- ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1 ระบบ
วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559
  - ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
appstu2560
gradeonline
visit stu59
Onet
khonkaen1
 
obec
04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic