Image ผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศนิวซีแลนด์
วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559
- ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์... Read More...
Image ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการ
วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559
- ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์... Read More...
Image นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
  - ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศพาทีสร้างสรรค์ระดับประเทศ
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียน... Read More...
Image มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 4.00) ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
- ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารโรงเรียน... Read More...
Image กำหนดการการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2558
วันศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2559
  - กำหนดการ การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 11... Read More...
Image ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2559
- ตารางสอบปลายภาค นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2558... Read More...
Image ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ The Best of Science ครั้งที่ 10
วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ The Best of Science ครั้งที่ 10 ... Read More...
Image กำหนดการกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน "ขอนแก่นวิทยายน" 118 ปี
วันอาทิตย์, 31 มกราคม 2559
- กำหนดการกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน... Read More...
Image ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2559
วันอังคาร, 26 มกราคม 2559
- โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของขวัญวันเกิดแก่คุณครู
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-ยุวกาชาด... Read More...
Image ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นม.1และม.2
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2559
  - ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น... Read More...
Image ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันอังคาร, 26 มกราคม 2559
  - ภาพกิจกรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยงานแนะแนว... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน
วันศุกร์, 29 มกราคม 2559
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ The Best of Science ครั้งที่ 10
วันศุกร์, 22 มกราคม 2559
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
Image คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2558
- คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง... Read More...
 app stu59
final258
tab student2 58
tab teacher2 58
para2 58
khonkaen1
 obec
 kruthai

 

 

 

Facebook โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

04-moe 25khonkaen obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic