สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 2990
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 1833
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เขียนโดย Super User 1426
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขียนโดย Super User 1055
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 1234
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขียนโดย Super User 1238
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 1039
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย Super User 669
กลุ่มงานแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เขียนโดย Super User 1001
ฝ่ายบริหาร เขียนโดย Super User 1728
Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-246958 โทรสาร 043-241280
Email Address : kkwschool@hotmail.com