สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 4553
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 3672
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เขียนโดย Super User 2605
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขียนโดย Super User 1902
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 2210
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขียนโดย Super User 2045
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 1821
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย Super User 1248
กลุ่มงานแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เขียนโดย Super User 1746
ฝ่ายบริหาร เขียนโดย Super User 2545
Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com