สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบการรับนักเรียนห้องคู่ขนาน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 45
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ม.1 และ ม.4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 971
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับ ม.4 เขียนโดย Super User 1997
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program ระดับชั้น ม.4 เขียนโดย Super User 1399
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program ระดับ ม.1 เขียนโดย Super User 2788
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 เขียนโดย Super User 4579
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ (EP, Gifted) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 8064
กำหนดปฏิทินการรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 เขียนโดย Super User 1349
ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 เขียนโดย Super User 962
ประกาศโครงการEnglish Program เรื่องยกเลิกประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวและรับสมัครครูอัตราจ้าง เขียนโดย Super User 525
Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com