สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

app online1

 

รายนามผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2440 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 100 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมาแล้วทั้งสิ้น 25 คน ดังนี้

 

ลําดับ                 รายนาม

เริ่มวาระ       สิ้นสุดวาระ

ตําแหน

1

นายทับ ฉิมมา

พ.ศ. 2440        พ.ศ. 2450

ครูใหญ่

2

พระครูพิศาลอรัญเขตร์

พ.ศ. 2451        พ.ศ. 2453

ครูใหญ่

3

ราชบุรุษนารถ อินทุสมิต

พ.ศ. 2454        พ.ศ. 2457

ครูใหญ่

4

นายผล ผลโตษะ

พ.ศ. 2458        พ.ศ. 2459

ครูใหญ่

5

ราชบุรุษเฉย อินทุมาน

พ.ศ. 2459        พ.ศ. 2460

รักษาราชการแทน

6

นายอั้น ธีระศิริโชติ

พ.ศ. 2461        พ.ศ. 2468

ครูใหญ่

7

นายถม ขรรค์เพชร์

พ.ศ. 2469

ครูใหญ่

8

รองอํามาตยตรีเปลื้อง อินทุสมิต

พ.ศ. 2470        พ.ศ. 2471

ครูใหญ่

9

ขุนสุนทรการัญยศึกษาธิการ

พ.ศ. 2472        พ.ศ. 2472

ครูใหญ่

นายสิทธิ์ บัณฑิตวงษ์

พ.ศ. 2473

รักษาราชการแทน

10

นายสิงห์ วาริชยานนท์

พ.ศ. 2474        พ.ศ. 2475

ครูใหญ่

11

นายคําบ่อ เดชกุญชร

พ.ศ. 2476        พ.ศ. 2483

ครูใหญ่

12

นายสิทธิ์ บัณฑิตวงษ์

พ.ศ. 2484        พ.ศ. 2496

ครูใหญ่

13

นายเงิน รัตนจันท

พ.ศ. 2496        พ.ศ. 2505

ครูใหญ่

14

นายสุชาติ สุขากันยา

พ.ศ. 2506        พ.ศ. 2507

อาจารย์ใหญ่

15

นายเจือ หมายเจริญ

พ.ศ. 2507        พ.ศ. 2512

ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่

16

นายทรวง ยุวกาญจน์

พ.ศ. 2512        พ.ศ. 2516

อาจารย์ใหญ่

17

นายสนิทพงษ์ นวลมณี

พ.ศ. 2516        พ.ศ. 2523

อาจารย์ใหญ่,ผู้อํานวยการ

18

นายดิลก วัจนสุนทร

พ.ศ. 2523        พ.ศ. 2527

ผู้อํานวยการ

19

นายล้วน วรนุช

พ.ศ. 2527        พ.ศ. 2531

ผู้อํานวยการ

20

นายครรชิต ตรานุชรัตน์

พ.ศ. 2531        พ.ศ. 2532

ผู้อํานวยการ

21

นายสวาท ภูคําแสน

พ.ศ. 2532        พ.ศ. 2538

ผู้อํานวยการ

22

นายชุมพล เวียงเพิ่ม

พ.ศ. 2538        พ.ศ. 2543

ผู้อํานวยการ

23

นายประดิษฐ์ สําราญพัฒน์

พ.ศ. 2543        พ.ศ. 2551

ผู้อํานวยการ

24

นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา

พ.ศ. 2551        พ.ศ. 2558

ผู้อํานวยการ

25

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร

พ.ศ. 2558          ปัจจุบัน

ผู้อํานวยการ

 

menu6

aumnaykarn

f wichakarn
f kitjakarn

fb kk25

fb science

fb eng

fb guide

fb ep

 

 

counter2

382234
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2284
2185
4469
343797
68843
74660
382234

Your IP: 10.255.0.20
2018-03-19 19:17
Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com