สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

app online1

 

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ปีการศึกษา 2560

 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 317 398 715
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 303 404 707
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 340 402 742
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 329 477 806
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 350 427 777
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 311 456 767
รวมนักเรียนทั้งหมด 1,950 2,564 4,514

menu6

aumnaykarn

f wichakarn
f kitjakarn

fb kk25

fb science

fb eng

fb guide

fb ep

 

 

counter2

382167
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2217
2185
4402
343797
68776
74660
382167

Your IP: 10.255.0.20
2018-03-19 19:02
Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com