สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

app online1

 

ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
ปีการศึกษา 2560

 
 ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
 ข้าราชการครู 59 172 231
 พนักงานราชการ 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 7 0 7
ลูกจ้างชั่วคราว 15 19 34
ลูกจ้างชั่วคราว (EP) 8 20 28
ครูวุฒิอาสา 2 1 3
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 12 9 21
โครงการคาูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0 2 2
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 0 1 1
รวม 103 226 329

menu6

aumnaykarn

f wichakarn
f kitjakarn

fb kk25

fb science

fb eng

fb guide

fb ep

 

 

counter2

382167
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2217
2185
4402
343797
68776
74660
382167

Your IP: 10.255.0.20
2018-03-19 19:02
Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com